De nieuwe privacywet (AVG) en ZCFC

Vandaag, 25 mei zal de nieuwe privacywet van toepassing zijn. Uiteraard moet ook ZCFC hieraan voldoen. Alhoewel beperkt, maakt ook ZCFC gebruik van persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met deze gegevens? Je gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de WBP verwerkt zoals je van ZCFC mag verwachten. Dat betekent dat wij in sommige gevallen je toestemming zullen vragen voor het verwerken van persoonsgegevens. Verder zullen persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven. Dat betekent dat je bijvoorbeeld je naam en andere gegevens invult om mee te doen aan wedstrijden, deze gegevens niet worden gebruikt om je ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Binnen ZCFC heeft het bestuurslid ‘Ethische zaken’ (Iede Wakker) een bewakende en coördinerende rol.

Hieronder de link naar de externe AVG verklaring die ZCFC heeft ontvangen en het gehele privacy statement van ZCFC.

Privacy statement ZCFC_25052018

AVG-verklaring ZCFC

 

AVG verklaring